HISTORIE

Andelsforeningen blev grundlagt den 25. juli 1968, og er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro. Andelsboligforeningen består af 87 lejligheder og har fortsat "andelstanken" som en grundværdi. Andelsforeningen er placeret ved siden af den i dag lukkede Ladegårds å, som i daglig tale kaldes "åen".

Ladegårdsåen er en å, der løber fra Bispeengbuen under Københavns gader og munder ud i Peblinge Sø. I dag lever åen en ganske ubemærket tilværelse under en af Københavns mest befærdede indfaldsveje, Ågade-Åboulevard.

Ladegårdsåen blev i sin tid anlagt for at imødekomme det voksende Københavns stigende behov for drikkevand. Frem til slutningen af 1800-tallet bugtede åen sig, på sin vej ind mod byen, gennem et stort og grønt område. Et område hvor københavnerne tog ud for at rekreere og bade (Skalk, 1968 og Københavns Stadsarkiv, 2013).

Ladegårdsåens navn stammer fra Christian den 4.’s Ladegården fra 1620, der blev placeret uden for byens voldanlæg langs med åen. Ladegården producerede fødevarer til Københavns Slot. Ladegården fungerede senere i mange år som sindssygehospital og tvangsarbejds-anstalt for Københavns Kommune.

Op gennem 1900-tallet ekspanderede København drastisk og byen voksede ud over de grønne områder langs med åen.

 

Åerne gik fra at være et led i vandforsyningen til at være en del af kloaksystemet. Ladegårdsåen udviklede sig derfor i denne periode til en åben kloak. Af hensyn til folkesundheden blev åen fra omkring 1900-tallet gradvist rørlagt.

 

Med en stigning i bilejerskabet kom der op gennem 1960’erne fokus på vejnettets ”kredsløbsfunktioner”. Det rørlagte Ladegårdså-leje lå lige for til en motorgade gennem byen og derfor byggede man Bispeengbuen gennem den store Bispeeng – et engområde, der dengang var karakteriseret ved en stor biodiversitet og fauna.

På grund af den faldende begejstring for motorgader i 1968, i forlængelse af debatten om Søringen, nåede Bispeengbuen som den første og sidste vej med motorgadestatus at blive etableret, og dermed være genstand for den store trafikmængde til området.

Da de københavnske åer genvandt status som vandløb – fra at have været ”midlertidige” kloaksystemer – blev det uden en genopretning af de grønne rekreative rammer. Der kører i dag 50.000 biler om dagen oven på åen.

Miljøpunkt Nørrebro har foreslået en vending på Åboulevard, så Ladegårdsåen kommer op til overfladen og trafikken føres under jorden i en cut-and-cover tunnel. Det fremgår af forslaget, at åen skal bruges til skybrudshåndtering og at tunnellen under konstrueres efter SMART-konceptet (Stormwater Management and Road Tunnel). SMART-konceptet går ud på, at tunnellen under normale forhold er trafik-tunnel, men at den ved kraftige skybrud bruges til vandreservoir. Du kan læse mere om projekt "Åbn Åen" på deres hjemmeside, samt give din opbakning til projektet.