top of page
HISTORIE

Andelsforeningen blev grundlagt den 25. juli 1968, og er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro. Andelsboligforeningen består af 87 lejligheder og har fortsat "andelstanken" som en grundværdi. Andelsforeningen er placeret ved siden af den i dag lukkede Ladegårds å, som i daglig tale kaldes "åen".

Ladegårdsåen er en å, der løber fra Bispeengbuen under Københavns gader og munder ud i Peblinge Sø. 

Ladegårdsåen blev i sin tid anlagt for at imødekomme det voksende Københavns stigende behov for drikkevand. Frem til slutningen af 1800-tallet bugtede åen sig, på sin vej ind mod byen, gennem et stort og grønt område. Et område hvor københavnerne tog ud for at rekreere og bade (Skalk, 1968 og Københavns Stadsarkiv, 2013).

Ladegårdsåens navn stammer fra Christian den 4.’s Ladegården fra 1620, der blev placeret uden for byens voldanlæg langs med åen. Ladegården producerede fødevarer til Københavns Slot. Ladegården fungerede senere i mange år som sindssygehospital og tvangsarbejds-anstalt for Københavns Kommune.

Op gennem 1900-tallet ekspanderede København drastisk og byen voksede ud over de grønne områder langs med åen.

 

Åerne gik fra at være et led i vandforsyningen til at være en del af kloaksystemet. Ladegårdsåen udviklede sig derfor i denne periode til en åben kloak. Af hensyn til folkesundheden blev åen fra omkring 1900-tallet gradvist rørlagt.

 

bottom of page