A/B AAEN
ADRESSE

Ahlmannsgade 2, st. tv.

2200 København N

aaeninfo@gmail.com

NYHEDSBREV

ANDELSFORENING SIDEN 1968

VIGTIGE NYHEDER

Udskiftning af vinduer - 2/1-2020

 

Vinduesprojektet er næsten afsluttet, men Velfac mangler fortsat at udbedre fejl og mangler hos de beboere, som ikke var hjemme i første runde (2 - 10. december 2019).

Velfac starter igen den 13. januar 2020 på den sidste runde for udbedring af fejl og mangler, hvilket du kan læse nærmere om i nedenstående orienteringsbrev.

Der vil blive varslet i opgangene ift. hvornår Velfac vil ind i din lejlighed.

Renovering af opgange (2/11-2019)

 

Opgangsprojektet begynder snart, hvorfor bestyrelsen har udarbejdet et orienteringsbrev til alle foreningens beboere.

Du kan i orienteringsbrevet læse mere om den dynamiske tidsplan for de enkelte etaper samt hvad du som beboer skal gøre, når renoveringen af din opgang påbegyndes.

VIGTIG VIDEN
HUSORDEN
VEDTÆGTER
FREMLEJE