top of page
GENERALFORSAMLING

Mange andelshavere deltager ikke i eller kender ikke retningslinjerne for en generalforsamling i andelsboligforeningen. Du kan her få et overblik og viden om generalforsamlingens funktion og beslutningsproces.

  • Ordinær og ekstraordinær generalforsamling

 

Generalforsamlingen er vores andelsboligforenings vigtigste møde. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober.

 

Ekstraordinære generalforsamlinger holdes, hvis generalforsamlingen, et flertal i bestyrelsen eller 1/3 af andelshaverne ønsker det. Bestyrelsen forbereder og tilrettelægger generalforsamlingen.

  • Indkaldelse og dagsorden

 

Bestyrelsen står for at indkalde dig til generalforsamlingen, og datoen for afholdelse af den ordinære generalforsamling meldes ud senest den 1. september. Generalforsamlingen i A/B Aaen afholdes i oktober måned Bestyrelsen vil annoncere generalforsamlingen via meddelelser på hjemmesiden, ved e-mail til de beboere der har tilmeldt sig elektronisk post i foreningen, almindelig post (kun til beboere der ikke har tilmeldt sig elektronisk post i foreningen), og ved opslag i opgangene.

Indkaldelsen til både ordinær og ekstraordinær generalforsamlingen skal senest sendes ud med 14 dages varsel.

 

Den ordinære generalforsamling indeholder altid en fast dagsorden, imens den ekstraordinære generalforsamling kun indeholder en dagsorden over de punkter, som er relevante.
 

  • Valg af bestyrelse

 

Bestyrelsesmedlemmerne i foreningen vælges også af generalforsamlingen for en periode på to år, hvor halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne udskiftes hvert år.

  • Forslag

 

Du kan som beboer have forslag, der skal på dagsordenen ved næste generalforsamling. Bestyrelsen skal modtage forslaget skriftligt senest den 15. september, så de øvrige beboere når at blive bekendte med forslaget, og så bestyrelsen kan nå at undersøge konsekvenser for foreningens økonomi, vedtægter og lignende.

  • Flertal

 

Beslutninger træffes eller vedtages ud fra forskellige slags flertal. I vedtægterne står der hvilken type flertal, der skal være ved bestemte afstemninger.

Simpelt flertal betyder, at én stemmes overvægt kan vedtage forslaget eller omvendt. Hvis du vælger at undlade at stemme, så er det uden betydning for resultatet af afstemningen. Det er derfor kun stemmer for eller mod forslaget, der er gyldige. Simpelt flertal bruges ofte til afstemninger om eksempelvis etablering af udvalg, der skal undersøge muligheden for at få altaner.

Kvalificeret flertal anvendes i en række tilfælde ved større beslutninger. Det betyder, at beslutningen er gældende, hvis mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer erklærer sig for forslaget. Beslutninger der kræver kvalificeret flertal i vores andelsforening er, ejendommens salg, modernisering, vedtægtsændringer, vedtægtstilføjelser og foreningens opløsning.

bottom of page