top of page
PRAKTISK INFORMATION

Du kan som beboer i andelsforeningen have en række spørgsmål af mere generel karakter, hvorfor du her på siden kan finde svar på de spørgsmål, som bestyrelsen ofte modtager. Såfremt du ikke kan finde svar på dit spørgsmål på hjemmesiden, er du mere end velkommen til at kontakte bestyrelsen.

wherda-arsianto-l7dP0O8Dj60-unsplash.jpg
erik-mclean-U-Vu_r6qyyU-unsplash.jpg
AFFALD

Du skal være opmærksom på ikke at overfylde skraldebeholderne i gården af hensyn til renovationsarbejdernes afhentning, lugtgener og tiltrækning af rotter. Hvis en container er ved at være fyldt til kanten, så benyt den næste. 

Vi har i løbet af det sidste års tid fået udvidet vores skralderum med flere beholdere, så det er blevet lettere for os alle sammen at sortere vores affald på den mest miljømæssige måde. Hvis vi sorterer rigtigt, kan det meste af vores affald genanvendes som værdifulde ressourcer. Hvis vi ikke sorterer vores affald, bliver det i længden dyrere for os alle i gården, og det er til skade for miljøet. 

REKLAMER

Bestyrelsen opfordrer alle beboere til at bestille et ”Nej Tak til reklamer”-skilt. 

 

Med ”Nej Tak til reklamer”-skiltet vil du stadig modtage lokalavisen og almindelig post. Derudover kan reklamerne let læses på nettet, bl.a. via appen  ”Min Tilbudsavis”, samtidig med at vi som andelsforening bidrager til, at der spares store mængder papir.

 

Du kan bestille dit ”Nej tak til reklamer”-skilt via nedenstående link.
 

DØRTELEFONER

Hvis du har behov for at få skiftet navneskiltet på din dørtelefon og postkasse, kan dette ske ved at kontakte viceværten.

 

Du vil blive opkrævet et gebyr på 175 kr. i forbindelse med betaling af førstkommende boligafgift.

Du må ikke selv forestå udskiftning af navneskilt på dørtelefon og postkasse, idet andelsboligforeningen ønsker et ensartet udtryk.

KABEL-TV

Alle beboere i foreningen er som udgangspunkt tilmeldt kabel-tv hos Yousee med  grundpakken, og betalingen  opkræves over boligydelsen. Såfremt du ønsker en større tv-pakke, skal du selv tage kontakt til Yousee.

Det er ikke længere obligatorisk at være medlem af foreningens kabel-tv aftale, hvorfor afmelding af foreningens kabel-tv aftale sker via LEA, og vil være forbundet med et gebyr.

 
Du skal være opmærksom på, at dit TV skal kunne modtage digitalt signal for at kunne vise alle kanaler i grundpakken.

VARME & VANDMÅLERE

Det er lovpligtigt, at alle ejendomme i Danmark udarbejder et forbrugsregnskab for varme og vand.

 

A/B Aaen har indgået aftale med virksomheden Brunata, som forestår udarbejdelse af foreningens forbrugsregnskaber. Der er installeret elektroniske målere i foreningens lejligheder til såvel varme som varmt vand, hvorfor du ikke skal være hjemme ved den årlige aflæsning.

Du kan som beboer løbende følge med i dit forbrug via selvbetjeningsløsningen på Brunatas hjemmeside.

 


 

VEDTÆGTER

Vedtægterne i en andelsboligforening er et nedskrevet regelsæt, der bl.a. regulerer driften af foreningen.

 

Vedtægterne fastsætter endvidere reglerne om ombygning, fremleje, eksklusion mv.

Vedtægter regulerer ligeledes de fleste forhold mellem foreningen og dens medlemmer, og dem er du som andelshaver forpligtet til at overholde.

HUSORDEN

Husordenen er en samling af fælles regler, som vi i foreningen har været fælles om at udforme. Husordenen er dermed en slags "leveregler", der blandt andet medvirker til vores fællesskab i foreningen.

 

Det er vigtigt, at alle beboere respekterer denne husorden, da det hurtigt kan gøre, at det sociale liv i foreningen ellers går tabt.

PLANTEGNINGER

Du kan downloade plantegninger over A/B Aaen nedenfor, til når du f.eks. skal udarbejde en byggeansøgning til Københavns Kommune eller planlægge en ombygning af din lejlighed.

ENERGIMÆRKNING

Energimærkningen fortæller hvordan bygningens energimæssige tilstand er, samt hvordan denne kan forbedres. Det overordnede formål en energimærkning er således at motivere til energibesparelser og øge effektiviteten inden for anvendelse af energi i bygninger.

I en energimærkning fastlægges ejendommen på en skala fra A til G, som du måske også kender fra hårde hvidevarer. A betyder at bygningens energiforbrug er lavt mens G betyder at bygningen har et stort energiforbrug.

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

En vedligeholdelsesplan er en plan for hvilke større vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres i en ejendom indenfor de næste 10 år. 

Der kan medtages planlagt, periodisk vedligeholdelse herunder fornyelser, det vil sige forebyggende vedligeholdelsesarbejder, som udføres efter en forudgående økonomisk og teknisk planlægning. Planen omfatter ikke akut opståede skader, eller forhold, der er omfattet af den såkaldte indvendige vedligeholdelse.

Altan (gård).jpg
ALTANER

Du kan downloade den vedtaget helhedsplan for opsætning af altaner i foreningen mod gården, såfremt du ønsker at ansøge om tilladelse til opsætning af altan i gården.

Der kan alene opsættes altaner i gården i overensstemmelse med den vedtaget helhedsplan.

Der kan ikke etableres udgang til gården fra stuelejligheder i foreningen.

bottom of page