top of page
FÆLLES FACILITETER

A/B Aaen har en række fælles faciliteter som kan benyttes af beboerne i ejendommen. Du kan læse mere om de enkelte tilbud nedenfor.

"DET KOLDE GYS"

A/B Aaens badeklub kan benyttes af beboere, som melder sig ind i "Det Kolde Gys".

Baderummet er placeret ved fælleslokalet Ågade 104, st. tv.

Du kan læse nærmere om badeklubben og anvendelsen heraf via nedenstående link.

FÆLLESLOKALET

Fælleslokalet er et tilbud til alle beboere, der ønsker at holde en hyggelig kom-sammen eller fejre en glædelig begivenhed.

Alle beboere i ejendommen kan leje fælleslokalet, og du kan læse mere om reservation, priser, regler og procedurer via nedenstående link.

VASKEKÆLDER

Vaskeriet findes i kælderen under Hiort Lorenzens Gade 21.

 
Ønsker du at rekvirere et vaskekort så bedes du henvende dig til LEA. Det koster et engangsbeløb på 300 kroner.

Herefter koster vask eller tørring 20 kroner pr. maskine.

Vaskeriet indeholder 4 vaskemaskiner og 2 tørretumblere.

Spørgsmål til vaskekortet kan rettes til LEA, mens fejl på maskiner bedes oplyst til viceværten.

CYKELKÆLDER

Cykelkælderen er placeret på Hiort Lorentzensgade under nr. 17-19. Der er nedgang fra gården, hvor der findes en trappe med rampe. Husk at lukke lågen over trappenedgangen, når der er legende børn i gården.

Forpladsen (lige inden for døren til venstre) er forbeholdt ladcykler.

Grundet pladsmangel opfordres der til, at det kun er cykler i brug, som opbevares i cykelkælderen, mens reservecykler og cykeldele opbevares i egne kælderrum

KÆLDERRUM

Til hver andel hører et kælderrum, som den enkelte andel har brugsret til.
 
Rummene er aflåst med foreningens hængelåse, og det er ikke tilladt at udskifte disse.
 
Til hver lås hører to nøgler, som overdrages sammen med lejligheden. Ved ejerskifte opkræver administrator depositum på 500 kroner for nøglerne. Køber skal derfor sikre sig, at begge nøgler overdrages. Sker dette ikke, skal administrator kontaktes.
 
Bortkomne nøgler kan bestilles gennem viceværten mod betaling.
 
Kælderrummene kan være adgangsveje til målere, rør og andre installationer, og der skal derfor være fri passage gennem rummet.
 
Ejendommen er beliggende på et gammelt engareal med høj grundvandsstand og vi døjer derfor periodevis med fugt i kælderen.
 
Det er derfor vigtigt, at man ikke opbevarer genstande direkte på gulvet, men sørger for at placere dem på eksempelvis reoler eller plastikpaller, da de ellers bliver beskadigede og kan blive udsat for skimmelsvamp.
 
Det er ikke tilladt at opbevare ejendele eller affald i kældergangene eller i de øvrige fællesarealer.
 
Har man behov for adgang til andre beboeres kælderrum i forbindelse med ombygning eller lignende, kan man henvende sig til viceværten. 

bottom of page