top of page
KØB OG SALG AF LEJLIGHEDER

Vi modtager ofte henvendelser med spørgsmål omkring køb og salg af lejligheder i ejendommen, hvorfor de oftest stillede spørgsmål er samlet her.

  • Hvilke regler gælder, når jeg skal købe/sælge en andelslejlighed?

Andelsboligforeningsloven fastsætter de overordnede rammer for handel med andelsboliger, herunder hvad en andelsbolig må koste. Loven angiver desuden, at foreningens bestyrelse skal godkende overdragelsesaftalen.

Prisfastsættelse af andelsboliger følger den såkaldte maksimalprisbestemmelse, som er beskrevet i andelsboligforeningsloven

Maksimalprisen er en regnskabsteknisk konstruktion forstået således, at loven fastsætter en maksimal pris for, hvor meget en given andel i en given andelsboligforening må sælges til. Maksimalprisen fastsættes som værdien af andelen i foreningens formue tillagt værdien af de forbedringer, der er gennemført i lejligheden samt eventuelt værdien af fast installeret inventar.

Det er ikke tilladt at kræve en højere pris end maksimalprisen, idet der vil være tale om overpris, hvilket er strafbart. Du må heller ikke kræve, at køber overtager indbo eller andet for en pris, der overstiger værdien af de pågældende genstande. Du kan som sælger ikke betinge salget af, at køber overtager andelen sammen med f.eks. et ægte tæppe eller et gammelt klædeskab.

  • Skal jeg som sælger gøre noget inden lejligheden sættes til salg?

 

Du skal indhente en vurdering af lejligheden via foreningens eksterne vurderingsvirksomhed:

 

Andelsvurderinger.dk

CERA

Pile Allé 41-43
2000 Frederiksberg
Telefon: +45 70 70 71 78

Derudover skal du også via Andelsvurderinger.dk (CERA) indhente en ny VVS- og EL-attest vedrørende lejligheden. Attesterne sikrer, at der ikke er nogen grimme overraskelser for hverken sælger, køber eller foreningen, i form af nedslidte eller ulovlige installationer i lejlighederne. Det er sælger, der er ansvarlig for, at VVS- og El-attesterne er udarbejdet og vedlagt overdragelsesaftalen. 

I nogle tilfælde vil der ved gennemgangen af El og VVS-installationerne blive fundet fejl og måske endda ulovlige installationer. Alle ulovlige installationer skal gøres lovlige for at et salg kan blive godkendt af foreningen.

 

Bestyrelsen har vedtaget, at det pr. 1. januar 2020 er obligatorisk for foreningens medlemmer at anvende Andelsvurderinger.dk (CERA) til såvel vurderingen af lejligheden samt udarbejdelsen af VVS- og EL-attest, idet Andelsvurderinger.dk (CERA) er en uafhængig rådgiver.
 

  • Skal jeg underrette nogen om salget af min lejlighed?

Hvis du ønsker at sælge din lejlighed, så bør du starte med at henvende dig til LEA.

LEA er som foreningens administrator ansvarlig for udarbejdelse af overdragelsesaftalen og den overordnede håndtering af salget fra start til slut. Det er dig som andelshaver, der er ansvarlig for selve salget, men LEA kan som udgangspunkt bistå med råd og vejledning.

Vores kontaktperson hos LEA er: 

Simon Toft

Telefontid 10.00 - 14.00

Telefon 58 58 70 22

E-mail sto@lea.dk

  • Skal jeg bruge en ejendomsmægler i forbindelse med salget?

Det står dig frit for, om du vil bruge en ejendomsmægler eller om du vil sælge lejligheden selv.

Du er endvidere velkommen til at benytte dig af opslag på tavlerne i opgangene.

  • Er der venteliste i foreningen?

Foreningen har ikke en venteliste, og den enkelte andelshaver må selv bestemme hvem lejligheden sælges til.

ANDELSBOLIGFORENINGSLOVEN
CIRKULÆRE OM ANDELSBOLIGFORENINGER OG BOLIGFÆLLESSKABER
CIRKULÆRE OM PRISFASTSÆTTELSES-BESTEMMELSER
bottom of page