top of page
OMBYGNING

Når du som beboer ønsker at foretage en ombygning af din bolig, skal du være opmærksom på en række formelle krav som skal være opfyldt, før ombygningen kan påbegyndes. De oftest stillede spørgsmål er samlet her for at give dig som beboer en oversigt. 

  • Hvad kræver byggetilladelse?

 

En del byggeri kan du udføre uden først at søge kommunen om tilladelse. Bemærk, at du stadig skal overholde bestemmelser i lovgivning, lokalplaner og servitutter og evt. søge dispensation.

Eksempler på byggeri, der ikke kræver byggetilladelse:

  • Skillevægsændringer, der ikke medfører ændringer i bærende konstruktioner (husk altid at tjekke om væggen er bærende – i så fald skal du søge om tilladelse)

  • Udskiftning af elementer i eksisterende køkken

  • Udvidelse af dit køkken med et andet rum uden at fjerne bærende skillevægge

  • Renovering eller udvidelse af badeværelse

  • Nedsænkning af lofter eller blænding af døre

 

Du skal være opmærksom på, at det i alle tilfælde kræver bestyrelsens tilladelse, at foretage ombygning (det vil sige ændring af rum, installering af VVS-faciliteter m.v.), ligesom at der i alle tilfælde, hvor myndighederne kræver det, skal indhentes byggetilladelse. 

 

Ved etablering eller ombygning af badeværelser i andelsboligforeningen skal du for egen regning inddrage den af bestyrelsen udpeget byggeteknisk rådgiver, Sorin Nita fra PROMANA (sn@promana.dk), til at rådgive dig før projektet, føre tilsyn med det besluttede arbejde under udførelse samt godkende det endelige arbejde, når dette er færdigt.

  • Hvornår kan jeg starte på min ombygning?

 

Inden du kan starte din ombygning skal du have indhentet byggetilladelse hos Byg og Miljø i Københavns Kommune.

 

Du skal derfor udarbejde en ansøgning om byggetilladelse, som skal indsendes til Byg og Miljø i Københavns Kommune via deres hjemmeside. Da der er tale om andelslejligheder, skal din ansøgning om byggetilladelse samt fuldmagt underskrives af bestyrelsen, inden den kan fremsendes til Byg og Miljø.

Du skal derfor udarbejde en byggeansøgning via Byg og Miljøs hjemmeside, og aflevere en printet udgave til bestyrelsen samt en udfyldt fuldmagt med henblik på påtegning.

 

Dokumenterne skal være i hænde hos bestyrelsen inden det månedlige bestyrelsesmøde (næst sidste onsdag i hver måned).

 

På mødet vil bestyrelsen gennemgå ansøgningen og fuldmagten . Du skal være opmærksom på, at der kan forekomme op til 14 dages behandlingstid på underskrift af dokumenterne.


Du må ikke selv opsøge bestyrelsesmedlemmer på deres private adresser for at indhente underskrifter, da bestyrelsen skal have en chance for at mødes og samlet behandle din ansøgning. Du kan ikke forvente at modtage de underskrevede dokumenter fra dag til dag, idet sagsbehandlingstiden skal sikre, at der ikke sker fejl.

 

Såfremt bestyrelsen kan godkende din ombygning, påtegnes din ansøgning og fuldmagt, hvorefter du kan uploade de underskrevne dokumenter på Byg og Miljøs hjemmeside.
 

Du kan ikke påbegynde din ombygning, før du har modtaget en afgørelse fra Byg og Miljø.

  • Hvad koster en byggetilladelse?

Byg og Miljø opkræver et byggesagsgebyr efter forbrugt tid. Når din byggeansøgning er blevet behandlet, vil der blive fremsendt en faktura til andelsforeningen, som vil opkræve gebyret på den førstkommende betaling af boligafgift.

Du kan læse mere om taksterne på Byg og Miljøs hjemmeside.

  • Hvad skal jeg gøre når min ombygning er færdig?

Når du er færdig med dit byggeri, skal kommunen vide det. Så registrerer de nemlig byggesagen som afsluttet og ændrer oplysningerne i BBR, hvis det er nødvendigt.

Ligesom du søger byggetilladelse eller anmelder dit byggeri gennem Byg og Miljø, skal du også færdigmelde dit byggeri i Byg og Miljø.

Der kan være stillet vilkår i din tilladelse, der skal være opfyldt, inden kommunen kan afslutte sagen. I din færdigmelding skal du meddele, at disse vilkår er opfyldt.

BYGGEANSØGNING
FULDMAGT
bottom of page