top of page
ØKONOMI

Årsrapporten er foreningens regnskab og indeholder vigtig information om foreningens økonomi.

 

Årsrapporten består af en balance, resultatopgørelse og noter. Disse skal tilsammen give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, årets resultat og den økonomiske stilling i øvrigt.  Årsrapporten skal være forståelig, relevant, pålidelig og sammenlignelig.

 

Ifølge årsregnskabsloven har foreningen pligt til at få udarbejdet en årsrapport, som opfylder regnskabsklasse A i lovgivningen, da årsrapporten f.eks. udleveres til køber, bank og kreditforening i forbindelse med en overdragelse.

 

Finanskrisen og de generelle prisstigninger på andele betyder, at købere og pengeinstitutter fokuserer mere på foreningernes økonomi og herunder de oplysninger, der fremgår - eller ikke fremgår - af årsrapporten.

Det er foreningens bestyrelse, der har ansvaret for, at årsrapporten bliver udarbejdet, men det er foreningens revisor, der er ansvarlig for, at årsregnskabet opfylder lovgivningens krav.

A/B Aaens regnskab er gældende fra 1. juli til 30. juni efterfølgende år (kaldet regnskabsåret).

 

Regnskabet godkendes altid på førstkommende ordinære generalforsamling, ligesom andelskronen godkendes ved samme lejlighed på baggrund af årsregnskabet.


Andelskronen er derfor gældende fra generalforsamlingen, hvor regnskabet godkendes, indtil næste generalforsamling, hvor næste regnskab bliver godkendt.

bottom of page