top of page
BESTYRELSEN

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

 

Valget af bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år ad gangen, og der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i alle lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i alle ulige år. Suppleanterne vælges for et år ad gangen.

Der afholdes bestyrelsesmøde den næstsidste onsdag i måneden, og personlig henvendelse til bestyrelsen kan ske mellem kl. 19.00 - 20.00 på kontoret i Ahlmannsgade 2, st. tv.

 

Referater fra bestyrelsesmøder bliver offentligt tilgængelige for foreningens medlemmer, for at sikre størst mulig åbenhed om bestyrelsens arbejde. Der vil umiddelbart efter et bestyrelsesmøde blive lagt et anonymiseret referat uden personoplysninger på hjemmesiden.​

bottom of page